Kontakt

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém, poprípade by ste nám chceli niečo doporučiť, radi niečo povedali, napíšte nám na nasledovnú adresu:

info@elmishop.sk

Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď na Váš problém alebo otázku.

 

Obchodné meno: Jana Kopková
Miesto podnikania: 07501 Trebišov, J. Jesenského 461/30, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresný úrad Trebišov, Číslo živnostenského registra: 870-19894
IČO: 53 256 255

DIČ: 1120788911
Bankový účet: IBAN: SK27 0900 0000 0051 7815 3621, BIC: GIBASKBX v rámci Slovenská sporiteľňa

Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Kontakty:

Infolinka: Po-Pia 8:00 – 16:00

Tel.: +421 905 326 078

Adresa pre výmenu a reklamácie:

Jana Kopková, 07501 Trebišov, J. Jesenského 461/30, Slovenská republika

Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára:

Listy, otázky, sťažnosti, pochvaly, vyznania, pripomienky, ponuky, vyhrážky aj objednávky smerujte do formulára. Na všetky odpovieme. Nad všetkými sa zamyslíme.